Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo!

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 24 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO).

Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

W związku z tym przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej. Jednocześnie informujemy, że nie ma konieczności kontaktowania się z nami ani wypełniania dodatkowych dokumentów wystarczy zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Art-Dom Grażyna Kozłowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 15 lok 60A.

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy i/lub zapewnienia realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji świadczonych usług w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Od dnia 25.05.2018 r. będzie istniała możliwość skontaktowania się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących ochrony danych za pośrednictwem adresu: biuro@artdom.pl.

Cel i podstawa prawna wykorzystania i przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe uzyskane podczas kontaktów z nami, przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

a) realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy

b) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy,

c) udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,

d) marketingu bezpośredniego naszych ofert (nieruchomości) i/lub usług który może być przez nas realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób automatyczny np.: SMS, MMS, email oraz przez naszych pracowników a także do prowadzenia analiz obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Państwa profilu), zwłaszcza pod kątem ofert nieruchomości, którymi mogą być Państwo zainteresowani,

e) dokonania rozliczeń po wykonaniu umowy lub jej zakończeniu w tym wystawiania faktur, dokumentów księgowych lub innych dokumentów,

f) spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej oraz prawa polskiego,

g) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Państwem umową lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a RODO „wyrażenie zgody”, art. 6 ust. 1 b RODO, tzw. „wykonanie umowy”, art. 6 ust. I c RODO tzw. „obowiązek prawny”, art. 6 ust. 1 f RODO, tzw. „nasz prawnie uzasadniony interes”).

Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych

Macie Państwo prawo do:

a) uzyskania dostępu do treści swoich danych, sprostowania (poprawienia uzupełnienia), ograniczenia ich przetwarzania lub do ich usunięcia,

b) do przeniesienia swoich danych tj. prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego w tym profilowania,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe przekazujemy:

naszym agentom (pośrednikom w obrocie nieruchomościami),
podmiotom świadczącym nam usługi prawne, podatkowe, rachunkowe, windykacyjne, informatyczne, z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, firmom dostarczającym programy zarządzania biurem,
podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądom, urzędom skarbowym i organom państwowym),
agencjom nieruchomości, z którymi współpracujemy przy wykonywaniu zawartej z nami umowy pośrednictwa w celu prawidłowego jej wykonania oraz w celu zapewnienia Państwu jak najlepszej i jak najszerszej obsługi,
innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu np.: notariuszom, biurom księgowym prowadzącym dla nas obsługę księgową,
pośrednikom kredytowym- tylko na podstawie oddzielnie uzyskanej zgody,
bankom w celu dokonania zwrotu kwoty nadpłaconej za usługę lub mylnie zapłaconej (tj. bez podstawy). Jeżeli dokonają Państwo płatności za pomocą banku lub innej instytucji płatniczej to dodatkowo wejdziemy w posiadanie informacji o tym z jakiego numeru konta dokonali Państwo płatności oraz za pomocą jakiej instytucji płatniczej (np.: bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo kredytowa).
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe

Państwa dane przechowywane będą:

przez czas wskazany przez odrębne przepisy np.: podatkowe i inne,
przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań,
do czasu odwołania uzyskanej na odrębnej podstawie zgody na przetwarzanie danych,
do czasu wniesienia sprzeciwu,
przez czas obrony i dochodzenia roszczeń.
Niniejsza informacja została Państwu przekazana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO).

Niniejsze zmiany obowiązują od 25 maja 2018 r.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.